مقایسه محصولات


ویژگی
مجهز به منافد و دارای ۱۴ دریچه تهویه هوا تنظیم پوشش توسط سیستم SLS متناسب با نور محیط شامل چراغ عقب برای سهولت دید دارای برچسب نام مجهز به سگک کلاه (قابل تنظیم) برای سهولت کاربری سگک با قفل چند مرحله ای بر روی پد چانه دارای وزن ایدآل ۱۸۰ گرم سایز کوچک و متوسط: ۵۱-۵۶ سانتیمتر