کدهای تخفیف


کد تخفیف خرید اولی ها عبارت زیر : 10% تخفیف برای خرید 5 تا 500 هزار تومان (خرید بالای 100 هزار تومان ارسال رایگان میباشد) 

offer

کد تخفیف شماره 1 عبارت زیر : 10% تخفیف برای خرید بالای 100 هزار تومان بهمراه ارسال رایگان سراسر کشور

codeone

کد تخفیف شماره 2 عبارت زیر : 12% تخفیف برای خرید بالای 500 هزار تومان بهمراه ارسال رایگان سراسر کشور

codetwo

کد تخفیف شماره 3 عبارت زیر : 18% تخفیف برای خرید بالای 1 میلیون تومان بهمراه ارسال رایگان سراسر کشور

codethree

کد تخفیف شماره 4 عبارت زیر : 20% تخفیف برای خرید بالای 3 میلیون تومان بهمراه ارسال رایگان سراسر کشور

codefour

کد تخفیف خرید عمده عبارت زیر : 25% تخفیف برای خرید عمده بالای 10 میلیون تومان بهمراه ارسال رایگان سراسر کشور

codemajor

کد تخفیف را بعد از انتخاب کالاها و دیدن سبد خرید در قسمت کوپن تخفیف وارد کرده و گذینه اعمال را بزنید

در موقع وارد کردن کد تخفیف دو یا چند کد وارد نکنید زیرا فقط یک کد تخفیف قابل اجرا میباشد


موردی برای نمایش وجود ندارد.