رویه ارسال سفارش

همه سفارشات قابلیت ارسال به سراسر کشور عزیز ایران بصورت فوری از طریق پست و پیک را دارد.

زمان رسیدن بسته های پستی با توجه به پیشتاز یا سفارشی بودن برنامه ارسال بین 3 تا 5 روز میباشد.

شرایط و هزینه ارسال سفارش در ذیل آمده است:


_ هزینه ارسال پست سفارشی برای خریدهای بیش از 100 هزار تومان به سراسر کشور : رایگان

– هزینه ارسال پست پیشتاز برای خریدهای بیش از 300 هزار تومان به سراسر کشور : رایگان


– هزینه ارسال پست سفارشی برای خریدهای کمتر از 100 هزار تومان به سراسر کشور : 20 هزار تومان

– هزینه ارسال پست پیشتاز برای خریدهای کمتر از 100 هزار تومان به سراسر کشور : 30 هزار تومان

– هزینه ارسال پست پیشتاز برای خریدهای بیش از 100 هزار تومان به سراسر کشور : 10 هزار تومان


_ هزینه ارسال برای خریدهای بیش از 100 هزار تومان داخل شهر رشت توسط پیک : رایگان

_ هزینه ارسال برای خریدهای کمتر از 100 هزار تومان داخل شهر رشت توسط پیک : 10 هزار تومان


 همچنین امکان تحویل حضوری از فروشگاه لگومارکت معراجی به آدرس (رشت، منظریه، جنب فروشگاه دلفین) نیز وجود دارد.